• +46(0)739195216, +46(0)764387040

VAA Global AB är IT-tjänsteleverantör i Sverige. Vi skapar samhället genom automatisering och digitalisering. Gör det lättare, bättre och vänligt.

Vi undersöker som bäst
service planerare

Ett passionerat serviceinriktat team för att stödja kunderna för att minska driftskostnaderna och öka effektiviteten.

Begäran om offert

chat